תנור פלט משולב – AKIMIX

תנור פלט משולב – AKIMIX

לשיחה עם נציג אנא השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!


Description

In compliance with : EN 13240 – BlmSchV Reference : 6190-44 Heat output logs :
7 kW Heat output pellet
: 3,5 to 6,5 kW
Efficiency : 76%
Co level : 0.10% Dust emission :
26 mg/Nm3 Flamme verte :
7 stars Performance rate :
0,5 Post-combustion system Silent device,
natural convection Extended burning 8 hours Airwash system Fuel
: Log 25, Log 33,
Pellets Log length : 38 cm Loading
: Front loading Pellet dimensions :
L 30 mm – Ø 6 mm Loading pellets :
dessus Feed hopper : 15 kg Hourly consumption (pellet)
: 0,85 to 1,9 kg/h Pellet autonomy
: 17 heures Flue diameter
: 150 mm Flue location :
top, rear Dimensions :
H 851 x L 766 x P 372 mm Weight :
181 kg Heating volume
95 to 210 m³ Heating surface : 35 to 85 m² Finishing :
Anthracite Warranty : 5 years Design : Contemporary